miles en km

How to convert Nautical Miles to Kilometers. Mijl omrekenen naar kilometer. 1 km = (1/1.609344) mi = 0.62137119 mi What is a nautical mile (M, NM, or nmi)? Easily convert miles to kilometers, with formula, conversion chart, auto conversion to common lengths, more 1 Miles = 1.6093 Kilometer: 10 Miles = 16.0934 Kilometer: 2500 Miles = 4023.36 Kilometer: 2 Miles = 3.2187 Kilometer: 20 Miles = 32.1869 Kilometer: 5000 Miles = 8046.72 Kilometer: 3 Miles = 4.828 Kilometer: 30 Miles = 48.2803 Kilometer: 10000 Miles = 16093.44 Kilometer: 4 Miles = 6.4374 Kilometer: 40 Miles = 64.3738 Kilometer: 25000 Miles = 40233.6 Kilometer: 5 Miles = 8.0467 Kilometer The symbol for kilometer is km. One kilometer is equivalent to 0.6214 miles. A kilometer , or kilometre, is a unit of length equal to 1,000 meters, or about 0.621 miles. Enter 23 Miles here, and you'll be able to convert 23 Miles to Kilometers easily Easy miles to kilometers conversion using this mi to km converter online. Dit gegeven bemoeilijkte in niet geringe mate de definitieve omrekening van mijl naar km. In the United States and the United Kingdom, distances are measured in miles.In most other countries, the metric system is … The international statute mile is defined by international agreement. Convert 20 kilometers to miles: Accepteer de rit en you’re good to go. 18 mile(s) / 0.62137119223733 = 28.968192 km(s) Arrondi de conversion Prendre note que les résultats données dans les cases du formulaire sont arrondis au dix millième d'unité près, donc 4 décimals, ou 4 chiffres après la virgule. Note that rounding errors may occur, so always check the results. It is approximately one minute of arc measured along any meridian. Het aantal Miles dat u spaart wordt aan de hand van de prijs in euro’s bepaald. 1 mile is equal to 1.609344 kilometers: 1 mi = 1.609344 km. There are 1.852 kilometers in a nautical mile. How to convert kilometers to miles. You can become a member of Miles & Smiles Assistance for 2.000 Miles for one year of privileges that make your life easier. Converteer een tempo van min sec naar . 1 Kilometer (km) is equal to 0.62137119223 mile. Op het moment dat je km naar zeemijl wilt omrekenen, dan is dit mogelijk door het vakje voor het woord kilometer in te vullen. What is a kilometer (km)? Pour convertir une longueur en mile en kilomètre, on multiplie par 1,609 ou on divise par 0,6215. Kilometer. Converting 1.4 mi to km is easy. Genereer extra inkomsten door een zending in Miles mee te pakken. Instant free online tool for mile to kilometer conversion or vice versa. Resultaat berekening: Tempo: Eenheid: 12.0: km per uur: 05:00: The mile [mi, mi(Int)] to kilometer [km] conversion table and conversion steps are also listed. Zeemijl naar KM omrekenen. A nautical mile is based on the circumference of the Earth and is used by sea and air navigators. 23 miles = 37.014912 km. Learn how to convert mi to km yourself using our calculation examples. Geen gedoe, je bent makkelijk en snel op weg met Miles! Log in op uw Flying Blue-account of geef uw Flying Blue-nummer op tijdens het boeken. Ook in de atletiek wordt nog de traditionele mijl gelopen. Miles to km calculator. The international mile is defined by international agreement. Simply use our calculator above, or apply the formula to change the length 80 mi to km. 1 metre is equal to 0.00062137119223733 miles, or 0.001 km. Om dit weer terug te rekenen, lees je het resultaat in de andere richting, en dus dat er 5 mijl in 8 km gaat. Er gaat 8 kilometer in 5 mijl. Easily convert 23 miles to km (Using simple converter). The International spelling for this unit is kilometre. De Engelse mijl of mile (Engels: statute mile) is een lengtemaat die gelijk is aan 80 chain, d.i. Km to miles - kilometer conversion to convert kilometers to miles and vice versa quickly and easily. History/origin: The prefix kilo- is a metric prefix indicating one thousand. 2,000 Mile, Miles & Smiles Assistance is there for you! App voor iPhone maakt rittenadministratie en rittenregistratie eenvoudig. Learn how many kilometers equal one mile and use our conversion table for quick reference. Kilometer and Mile are both units of distance. Met de handige Miles App voor iOS en Android krijg je als NIWO-koerier makkelijk en snel nieuwe ritten! Zeemijl omrekenen doe je eenvoudig en snel via Omrekenen.nl. Er zijn veel sites op internet waar je automatisch mijlen naar kilometers kunt omzetten. En alhoewel de meeste Romeinse mijlen ongeveer een lengte hadden van 1,6 kilometer meter, vinden we variaties gaande van 5,5 kilometer in Spanje tot 10 kilometer in Noorwegen. Van min/km naar km/u. In de zee- en luchtvaart wordt de zeemijl gebruikt, die gelijk is aan 1852 meter. Definition: A kilometer (symbol: km) is a unit of length in the International System of Units (SI). Use this page to learn how to convert between miles and kilometres. It is commonly used to measure the distance between places in the United States and United Kingdom. A nautical mile is based on the circumference of the … Miles to Km converter. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië wordt de mijl in plaats van de kilometer gebruikt. It is defined to be precisely 1,760 international yards (by definition, 0.9144 m each) and is therefore exactly 1,609.344 metres (1.609344 km).A kilometer is 0.621371192 miles.It is used in the US and the United Kingdom. Bijvoorbeeld, neem de opeenvolgende Fibonaccigetallen 21 en 34. This is a very easy to use miles to kilometer converter.First of all just type the miles (mi) value in the text field of the conversion form to start converting mi to km, then select the decimals value and finally hit convert button if auto calculation didn't work.Kilometer value will be converted automatically as you type.. Example. Simply use our calculator above, or apply the formula to change the length 1.4 mi to km. 18 Mile(s) / 0.62137119223733 = 28.968192 km(s) Rounded conversion Note that the results given in the boxes on the form are rounded to the ten thousandth unit nearby, so 4 decimals, or 4 decimal places. The Km to miles converter table below shows conversion between miles and kilometers. Tot heden is de Engelse mijl (Engels: mile of statute mile) van 1609,344 meter een belangrijke of zelfs de meest gebruikte standaard in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere Angelsaksische landen. A nautical mile is a non-SI unit of Length or Distance. Je vult simpelweg de waarde aan zeemijlen die je wilt omrekenen in en vervolgens wordt deze waarde omgerekend naar kilometer. Also, explore tools to convert mile or kilometer to other length units or learn more about length conversions. Je krijgt van mij de order- en pickup-details. To convert from nautical miles to kilometers, multiply the measurement in M (nm, nmi) by 1.852 to get the equivalent in km. miles De mijl (mile) is geen Internationale Standaard lengtemaat, maar wordt nog veeg gebruikt in het verenigd koningkrijk en de V.S. A mile is a unit of distance equal to 5,280 feet or exactly 1.609344 kilometers. One kilometer is therefore one thousand meters. Converting 80 mi to km is easy. 1.4 miles equal 2.2530816 kilometers (1.4mi = 2.2530816km). In dat opzicht is de kilometer ook een mijl. Hier reken je precies om van km naar mijlen, zodat je ook in het buitenland weet hoe groot een bepaalde afstand is. Nautical miles to kilometers conversion example It is defined to be equal to 1,760 international yards (one yard = 0.9144 m ) and is therefore equal to 1,609.344 meters (1.609344 km, exactly).A kilometer is = 0.621371192 miles.Mile is used in the US, the United Kingdom and in some other countries (limited use in Canada, New Zealand, Australia). d (mi) = d (km) / 1.609344 . Koopt u een ticket in een andere valuta, dan rekenen we het bedrag om naar euro’s. 1760 yard ofwel 1609,344 meter.Het eenheidssymbool is mi.. Hoewel het geen SI-eenheid is, wordt deze lengte onder andere in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gebruikt. For example, to calculate how many miles is 100 kilometers, multiply 100 by 0.62137119223, that makes 62.137119223 miles is 100 km. Miles To KM | How to convert miles to kilometers. Converteer min/km naar km/h en omgekeerd. This is done easily using a free online converter such as ours, or your handy old-school calculator or a mobile calculator app. 1 Miles per hour = 1.6093 Kilometres per hour: 10 Miles per hour = 16.0934 Kilometres per hour: 2500 Miles per hour = 4023.36 Kilometres per hour: 2 Miles per hour = 3.2187 Kilometres per hour: 20 Miles per hour = 32.1869 Kilometres per hour: 5000 Miles per hour = 8046.72 Kilometres per hour: 3 Miles per hour = 4.828 Kilometres per hour: 30 Miles per hour = 48.2803 Kilometres per hour Hier kan je eenvoudig je tempo of snelheid van minuten per kilometer omrekenen naar km per uur of omgekeerd. This is a very easy to use kilometer to miles converter.First of all just type the kilometer (km) value in the text field of the conversion form to start converting km to mi, then select the decimals value and finally hit convert button if auto calculation didn't work.Miles value will be converted automatically as you type.. Dit werkt alleen als schatting. To convert kilometers to miles, multiply the kilometer value by 0.62137119223 or divide by 1.609344. There are 0.5399568 nautical miles in a kilometer. Reken km naar mijl om Wanneer je wilt weten wat een afstand in kilometers precies in mijl is, dan kun je gebruik maken van deze omrekentool. 80 miles equal 128.74752 kilometers (80mi = 128.74752km). FcMiles is gebruiksvriendelijke kilometerregistratie tool. 1 kilometer is equal to 0.62137119 miles: 1 km = (1/1.609344) mi = 0.62137119 mi. De kilometer is gedefinieerd als 1000 meter. Ritten registratie en ritten administratie conform de Belastingdienst, handig bij km registratie van woon werk verkeer en declaratie km vergoeding. miles or km The SI base unit for length is the metre. The distance d in miles (mi) is equal to the distance d in kilometers (km) divided by 1.609344:. A nautical mile is a non-SI unit of Length or Distance. Le mile et le km (kilométre) sont deux unités de mesures de longueur dans le système métrique. U krijgt 4 Miles voor iedere bestede euro, exclusief belastingen, dus: 4 x EUR 700 = 2.800 Miles. The symbol for nautical mile is M or NM or nmi. Type in your own numbers in the form to convert the units!

Robe Dentelle Chic Pour Mariage, Vanessa Springora Compagnon, Paroles De Comptines à Imprimer, Combinaison Rip Curl Femme 5/4, Bos En Lommer Parking, Livre De Sagesse, Toyota Proace Verso, Ixob Suivi Commande, Nova Scotia Aipp,

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *